Jolly Mec

Dodavatel Jolly Mec se svými výrobky „Made in Italy“ je synonymem vysoké kvality, maximální efektivity a stylového designu. 

Eticko-environmentální kodex přijatý Jolly Mec

Jako důkaz významu, který těmto tématům přikládáme, jsme podepsali environmentální zákoník Jolly Mec, který předpokládá následující závazky:

Výhradní používání obnovitelných a ekologických paliv
Využití dřeva nebo jeho vedlejších produktů k topení je udržitelná volba: rovnováha mezi oxidem uhličitým emitovaným dřevem při spalování a množstvím absorbovaným rostlinou během její životnosti je nulová.

Maximální snížení emisí znečišťujících látek
Cílem projektu kamen a krbů je snížení obsahu částic a všech škodlivých emisí v atmosféře. Zbytkové emise plynu zůstávají hluboko pod povolenými minimálními hodnotami, což zlepšuje vzduch, který dýcháme.

Maximalizace výkonnosti v oblasti energetické účinnosti Jolly Mec kamen a krbů  vytvářet dokonalé spalování s výkony účinnost až 92.74%. Více tepla je získáváno z menších množství paliva, což snižuje využití lesních zdrojů na minimum.

Úspora v domácnosti Jolly Mec krby jsou vybaveny trubkou, která se připojuje přímo k vnější straně a zaručuje správné spalování pelet, aniž by se změnila výměnu kyslíku v prostředí.

Soulad s Kjótským protokolem
Díky nízkým úrovním emisí splňují produkty Jolly Mec všechny požadavky Kjótského protokolu, jejichž cílem je dosáhnout do roku 2020 snížení o 20%, a evropské směrnice vydávané ve prospěch využívání obnovitelných zdrojů energie.

PELETOVÁ KAMNA JOLLY MEC můžeme rozdělit na TEPLOVZDUŠNÉ, VODNÍ A KOMBINOVANÉ

TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KAMNA

PELETOVÁ KAMNA VODNÍ

PELETOVÁ KAMNA KOMBINOVANÁ (HYBRIDNÍ)

termocamino-legnapellet-foghetevoidro_0

HYBRID FORGET EVO IDRO

Krbové vložky FOGHET EVO IDRO jsou produkty nejnovější generace, které využívají technologii EVO, aby splňovaly všechny emisní předpisy.